Vandkvalitet

Vi har den 11.9.2019 fået foretaget analyser for Chlorothalonil-amidsulfonsyre, og der er ikke fundet spor af dette i boringerne eller på ledningsnettet.

Det drikkevand, som Brovst Vand sender ud til sine forbrugere, er af en god kvalitet.

Klik her for at åbne et nyt vindue med analyseresultalter, information om parametre og mulighed for grafer etc. Analysen der vises er for drikkevand.

Vandforsyningen Brovst & Omegn har installeret centralt monteret ultralyds kalkknuser, d.v.s. at kalken bliver bundet på en anden måde. F.eks. hvis der på vaskemaskinens varmelegemer er en belægning af kalk og sæbelud, er det tegn på, at der bruges unødigt meget sæbe. Er der spørgsmål så kontakt vandværket.

DOKUMENTERET DRIKKEVANDS SIKKERHED
– Klik på nedenstående link for at se “Procedurer ved eventuel forurening i Vandforsyningen Brovst & Omegn”
Dokumenteret drikkevandssikkerhed

ORDBØGER
Mangler du forklaringer på ord/emner eller analyseparametre