GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Information

Renovering af vandledninger:
Hovedledningen i Kirkegade bliver renoveret i etaper, med første del i 2019 fra lyskrydset til nr. 22.
Vi  forsætter i 2020 med strækningen fra nr. 22 til nr. 42. Ved renoveringen skifter vi hovedledningen, stikledninger og stophaner.
Vi har fra maj til oktober 2018 renoveret Nyvej med ny hovedledning og stikledninger.

Kalkknuser:
Vandforsyningen Brovst og Omegn har monteret en AMtech kalkknuser på vandværket.
Kalkknuseren påvirker sammensætningen af kalken, som er i vandet, således det ikke binder sig i installationer.
Som forbruger kan du spare på sæbe og rengøringsmidler, og derved skåne miljøet.
Se mere ved at følge denne adresse: www.kalkknuser.dk

Handlingsplan – vigtigste opgaver
For at sikre en høj drikkevandskvalitet nu og i fremtiden har Vandforsyningen Brovst & Omegn i en årrække forsøgt at beskytte grundvandet. Handlingsplanen skal på lang sigt indebære, at indholdet af nitrat i drikkevandet holdes på et acceptabelt lavt niveau. Det samme gælder for sprøjtemidler. Vandforsyningen har ført forhandlinger med områdets landmænd om dyrkningsaftaler, så nitrat nedsivningen formindskes.
Indsatsplanen
Vandværket vil i fremtiden benytte den nye lovgivning om indsats planlægning i tæt samarbejde med kommunen.Hvis du vil vide mere om vandværkets opgaver, er du velkommen til at kontakte vandværket.Vi har indført et kvalitets styrings- og ledelsessystem jf. gældende lov.

OBS. OBS. 
Vagt telefon ved manglende vand eller brud - 3098 6599

Administration 98 23 35 34
hverdage mellem 10.00 og 12.00
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Brovst Vand Amba
Fyrrebakken 6, 9460 Brovst
info@brovstvand.dk
Tlf. 98 23 35 34
Alle hverdage kl. 10.00 - 12.00
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net