GODT VAND KOMMER FRA HANEN
Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, dagsorden iflg. vedtægter.
Brovst Vand A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling mandag d. 6. juli 2020 kl. 19.30 i Sports- & Kulturcenter Brovst

Dagsorden jf. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indleveret på Brovst Vands kontor, Fyrrebakken 6, eller mail formand@brovstvand.dk, senest mandag d. 29. juni 2020.

Bestyrelsen


OBS. OBS. 
Vagt telefon ved manglende vand eller brud - 3098 6599

Administration 98 23 35 34
hverdage mellem 10.00 og 12.00
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Brovst Vand Amba
Fyrrebakken 6, 9460 Brovst
info@brovstvand.dk
Tlf. 98 23 35 34
Alle hverdage kl. 10.00 - 12.00
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net