Bestyrelse

Flemming Frost

Bestyrelsesformand

Schibstedsvej 22, 9460 Brovst
TLF.:   (+45) 98 23 11 12
Mobil: (+45) 21 74 81 12
e-mail: formand@brovstvand.dk 

Leif Christensen

Bestyrelsesmedlem

Fredensvej 28, 9460 Brovst
TLF.:   (+45) 98 23 21 29
e-mail:
leifchristensen@turbopost.dk 

Brian Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Præstevænget 16, 9460 Brovst
Mobil: (+45) 40 21 16 54
e-mail: ebp@os.dk

Knud Erik Haparanda

Bestyrelsesmedlem

 
Agertoften 11, 9460 Brovst
TLF.:   (+45) 98 23 32 20
Mobil: (+45) 53 32 97 05 
e-mail: haparanda.larsen@gmail.com

Kurt Guldhammer

Næstformand

Bohrsvej 13, 9460 Brovst
TLF.:
Mobil: 41306960
e-mail: kurtguldhammer@gmail.dk 

Ib Madsen

Bestyrelsesmedlem

Brombærvej 5, 9460 Brovst
TLF.:
Mobil: (+45) 20535101
e-mail: iblonebrovst@live.dk

Mads Thorsen

Kasserer

Grabowsvej 7, 9460 Brovst
TLF.:   20971948
e-mail: loa.mads@gmail.com  

Ansatte ved vandværket

Kjeld Imer

Driftsbestyrer

Her kommer lidt information.
Sdr. Alle 16, 9460 Brovst
TLF.:   (+45) 30 98 65 99
e-mail: drift@brovstvand.dk

Kaja Kjærulff Lund Jensen

Kontorleder

Her kommer lidt information.
Starkærvej 6 9690 Fjerritslev
Mobil:   (+45) 25780076
e-mail: admin@brovstvand.dk

Herunder beskrives de forskellige opgaver forbundet med administration og drift af Brovst Vand.

Funktion/Opgaver

Formand
Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Næstformand
Fungerer som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem. Er endvidere medlem af kontaktudvalget.

Bestyrelsesmedlem
Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutninger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.

Kontorassistent
Står for administrationen, herunder bogførings opgaver samt udfærdigelse af regnskabs oversigter. Endvidere arbejder kassereren med administration af opkrævninger samt forbruger- og måleroplysninger. Dokumentation af sager og opgaver.

Driftsbestyrer
Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.