Bestyrelse

Flemming Frost

Bestyrelsesformand

 
Mobil: (+45) 21 74 81 12
e-mail: formand@brovstvand.dk 

Leif Christensen

Kasserer

 
 

Brian Pedersen

Bestyrelsesmedlem

 
 
 

Mads Johansen

Bestyrelsesmedlem

 
 

Kurt Guldhammer

Næstformand

 
 

Ib Madsen

Bestyrelsesmedlem

 
 
 

Lars Kristensen

Bestyrelsesmedlem

 
 

Ansatte ved vandværket

Kjeld Imer

Driftsbestyrer

Her kommer lidt information.
 
TLF.:   (+45) 30 98 65 99
e-mail: drift@brovstvand.dk

Kaja Kjærulff Lund Jensen

Kontorleder

Her kommer lidt information.
TLF.: 98233534
e-mail: admin@brovstvand.dk

Herunder beskrives de forskellige opgaver forbundet med administration og drift af Brovst Vand.

Funktion/Opgaver

Formand
Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Næstformand
Fungerer som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem. Er endvidere medlem af kontaktudvalget.

Bestyrelsesmedlem
Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutninger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.

Kontorleder
Står for administrationen, herunder bogførings opgaver samt udfærdigelse af regnskabs oversigter. Endvidere arbejder kassereren med administration af opkrævninger samt forbruger- og måleroplysninger. Dokumentation af sager og opgaver.

Driftsbestyrer
Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.