Om os

Brovst Vand blev oprettet i år 1903 af 25 husstande.
Brovst Vand har således haft 100 års jubilæum.
I den forbindelse er der udgivet jubilæumsskrift.
Dette kan læses på Brovst Bibliotek.

Værket er løbende fulgt med udviklingen, og er i dag
en moderne virksomhed, der i den daglige drift og
administration benytter digitale og Internetbaserede værktøjer.

Brovst Vand distribuerer vand til ca. 1.550 husstande
i Brovst by og nærmeste opland. Disse husstande aftager
årligt ca. 170.000 m3 vand. Drikkevandet købes hos:
Vandforsyningen Brovst & Omegn.

Vandforbruget afregnes årligt pr. 31. december, dog finder
aflæsning sted pr. 1. oktober. Årsafregningen indeholder
derfor forbrug for perioden 01.10 til 30.09.
Der udsendes 2 acontorater pr. 01.02 og 01.08.

Det ca. 25 km lange ledningsnet kræver en del vedligeholdelse.
Brovst Vand råder derfor over et lager således, forbrugerne
sikres en hurtig service, hvis der opstår uheld i forbindelse
med f.eks. lægkager eller andre problemer.

Vis kort:
Klik her for at åbne kort for Brovst Vand i et nyt vindue.
Brovst Vand yder ingen service med hensyn til at bruge kortet.