Ledningsrenovering

Hovedledningen og stikledninger på Solbakkevej er udskiftet fra medio marts til medio april 2017.

Dette skete i samarbejde med SE Energi.