Arkiv | Nyheder RSS feed for denne sektion

Renovering af vandledninger.

Hovedledningen i Kirkegade bliver renoveret i etaper, med første del i 2019 fra lyskrydset til nr. 22. Vi  forsætter i 2020 med strækningen fra  nr.  22 til […]

Read full story

Ledningsrenovering

Hovedledningen og stikledninger på Solbakkevej er udskiftet fra medio marts til medio april 2017. Dette skete i samarbejde med SE Energi.  

Read full story

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, dagsorden iflg. vedtægter.

Read full story

Ledningsrenovering

Vi har i sep./okt. 2016 udskiftet hovedledning og stikledninger på Ahornvej. Den gamle hovedledning blev anlagt ved udstykningen sidst i 60’erne, og derfor risiko for brud, med følgende vandspild.

Read full story

Kalkknuser

Vandforsyningen Brovst og Omegn har monteret en AMtech kalkknuser på vandværket. Kalkknuseren påvirker sammensætningen af kalken, som er i vandet, således det ikke binder sig […]

Read full story