Velkommen

OBS. OBS. Vagt telefon ved manglende vand eller brud 3098 6599

Administration 9823 3534 hverdage mellem 10.00 og 12.00Der er den 11.09.2019 udtaget vandprøver for Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Der er ikke fundet spor af stoffet i vandet på ledningsnettet eller boringerne.

Brovst Vand er et distributions selskab som leverer vand til ca. 1.600 forbrugere i Brovst by og nærmeste opland.

Brovst Vand køber drikkevand hos:
Vandforsyningen Brovst & Omegn.

Læs mere om Brovst Vand og Vandforsyningen .

Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger.

Vand der leveres fra Brovst Vand, ligger på niveauet dh. 16 = mellem hårdt

Ejerskifte og adresseændringer skal meddeles værket

Tilmeld dine betalinger til Nets her.

Tilmeld dig til Brovst Vands SMS Service her – og få meddelelser direkte på din telefon ved driftsforstyrrelser.