Velkommen


OBS. OBS. Vagt telefon ved manglende vand eller brud 3098 6599


Ændring af opkrævning 2017.

Årsopgørelse og 1. àconto opkræves 1. marts og 2. àconto pr.1. august 2017.

Forsinkelsen skyldes problemer med adgang til Nets.


Brovst Vand er et distributions selskab som leverer vand til 1.700 forbrugere i Brovst by og nærmeste opland.

Brovst Vand køber drikkevand hos:
Vandforsyningen Brovst & Omegn.

Læs mere om Brovst Vand og Vandforsyningen .

Vandanalyser opdateres automatisk, når resultater foreligger.

Vand der leveres fra Brovst Vand, ligger på niveauet dh. 16 = mellem hårdt

Ejerskifte og adresseændringer skal meddeles værket

Tilmeld dine betalinger til Nets her.

Tilmeld dig til Brovst Vands SMS Service her – og få meddelelser direkte på din telefon ved driftsforstyrrelser.

Brovst Vand har foretaget fjernaflæsning af vandmålere mellem den 28. september og 5. oktober 2016