Vandforsyningen

Vandforsyningen Brovst & Omegn, dannet i 1985, leverer råvand til Brovst Vand, Halvrimmen Vand og Arentsminde Vand.

Vandforsyningen Brovst & Omegn, der har hovedkontor i Brovst, er opstået som et samarbejde mellem de nævnte vandværker for at sikre forbrugerne en sikker og billig forsyning af drikkevand.
Vandet leveres til de tre vandværker
gennem det fælles ledningsnet.

Det enkelte vandværk står derfor kun selv
for distribution til værkets forbrugere.

Vandforsyningen Brovst & Omegn har ca. 15 km. hovedledning, 8 boringer, samt Vandværket på Bøge Bakke. Her pumpes vandet gennem et sandfilter og videre til en rentvandbeholder, hvorfra vandet pumpes ud til værkerne for videre distribution.

Ved at anvende frekvensstyret indvinding til rentvandsbeholder, opnår Vandforsyningen den mest skånsomme indvinding, samt stor forsyningssikkerhed.
Vandforsyningen råder over et nødstrømsanlæg, således der ved længerevarende strømafbrydelser kan leveres vand til værkerne. Læs mere herom i “Dokumenteret Drikkevandssikkerhed” under menuen Vandkvalitet.

Bestyrelsen:

 • Formand:
  Flemming Frost Brovst Vand Amba
 • Bestyrelsesmedlem:
  Leif Christensen, Brovst Vand Amba
 • Bestyrelsesmedlem:
  Brian Pedersen, Brovst Vand Amba
 • Bestyrelsesmedlem:
  Tommy Nielsen, Halvrimmen Vand Amba
 • Bestyrelsesmedlem:
  Palle Førby, Arentsminde Vand Amba