Regulativ

Dette regulativ er udfærdiget af Jammerbugt Kommune og efter forhandling med vandværkerne.

Regulativet er gældende for alle vandforsyningerne (vandværker) i Jammerbugt Kommune.

Regulativet er gældende fra 1. januar 2015.

Fælles regulativ