Kontaktudvalg

Kontaktudvalg i den tidligere Brovst Kommune.

Kontaktudvalget består af 14 private vandværker,
som hver har 2 repræsentanter i kontaktudvalgets
repræsentantskab.
Kontaktudvalget ledes af en bestyrelse på
5 personer valgt blandt medlemmerne i
repræsentantskabet.

Formål:

Kontaktudvalgets formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle almene private vandværker i den tidligere Brovst Kommune i alle forhold af fælles interesser, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til off. myndigheder, specielt med henblik på koordinering af:

 • vandindvindingsrettigheder
 • vandforsyningsplaner
 • kildepladsbeskyttelse
 • regulativer
 • vandforsyning i det åbne land, vandanalyser etc.
 • evt. at etablere fælles administration, tilsyn og overvågning
 • beredskabsplaner

Kontaktudvalget kan bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fælles interesser, f.eks. vedr. nødforsyninger, ringledninger, lækagesporinger etc.

Bestyrelsen:

 • Formand:
  Bjarne Frost, Østerby Vand tlf.: 98 23 62 23
 • Næstformand:
  Palle Førby, Arentsminde Vand tlf.: 40729647
 • Kasserer:
  Flemming Frost, Brovst Vand tlf.: 98 23 11 12
 • Sekretær: (udenfor best.)
  Kaja Kjærulf Lund Jensen
 • Bestyrelsesmedlem:
  Morten Jacobsen Tranum Vandværk
 • Bestyrelsesmedlem:
  Per Lyngholm, Øster Svenstrup Vandværk