Renovering af vandledninger.

Hovedledningen i Kirkegade bliver renoveret i etaper, med første del i 2019 fra lyskrydset til nr. 22. Vi  forsætter i 2020 med strækningen fra  nr.  22 til nr. 42. Ved renoveringen skifter vi hovedledningen, stikledninger og stophaner.

Vi har fra maj til oktober 2018 renoveret Nyvej med ny hovedledning og stikledninger.