Ledningsrenovering

Vi har i sep./okt. 2016 udskiftet hovedledning og stikledninger på Ahornvej. Den gamle hovedledning blev anlagt ved udstykningen sidst i 60’erne, og derfor risiko for brud, med følgende vandspild.