Årsaflæsning

Fra og med 2012 har alle forbrugere installeret radioaflæste målere, hvilket betyder at værket selv forestår aflæsninger.