Handlingsplan – vigtigste opgaver

For at sikre en høj drikkevandskvalitet nu og i fremtiden har Vandforsyningen Brovst & Omegn i en årrække forsøgt at beskytte grundvandet. Handlingsplanen skal på lang sigt indebære, at indholdet af nitrat i drikkevandet holdes på et acceptabelt lavt niveau. Det samme gælder for sprøjtemidler. Vandforsyningen har ført forhandlinger med områdets landmænd om dyrkningsaftaler, så nitrat nedsivningen formindskes.

, ,